Albert Einstein, genie en ook maar gewoon een mens.

EinsteinGeboren in het Duitse Ulm, op 14 maart 1879, uit Joodse ouders, Hermann Einstein en Pauline Koch, die in 1876 getrouwd waren. Twee en een half jaar later, wordt zijn zus Maja Einstein geboren, het gezin woont dan inmiddels in Munchen.
Zijn ouders zijn liberale joden, en Albert krijgt in zijn jeugd lessen in de joodse religie, en hij leert viool spelen.
Zijn eerste kennismaking met natuurkunde, is een kompas die hij verkrijgt als hij ongeveer 5 jaar oud is, en is daar erg verguld mee. Hij brengt zichzelf zoveel mogelijk kennis van de natuurkunde bij, en bouwt als hobby modellen en mechanische apparaten, al in 1891 leert hij wiskunde, hij is dan nog maar 12 jaar oud.

Zijn vader had een elektronicazaak, maar de zaken gingen slecht, en in 1880 al verhuist het gezin met de 1 jarige Albert naar Munchen, waar Hermann Einstein samen met zijn broer, Jacob Einstein, die ingenieur was, een kleine fabriek leidt van dynamo’s en meetinstrumenten.
Maar ook deze onderneming liep niet, en noodgedwongen verhuist het gezin opnieuw, nu naar het Italiaanse Padua in 1894.
Albert blijft in Munchen achter, om zijn school af te maken, maar al na 1 trimester laat hij het voor gezien, en sluit zich aan bij zijn familie, hij is dan ook nog maar ca. 15 jaar oud.
In 1895 doet hij toelatingsexamen voor de Eidgenössische Technische Hochschule (Technische Universiteit) in Zwitserland, maar zakt op het onderdeel kunstvakken.
Zijn familie stuurt hem dan in 1896 naar het Zwitserse Aarau, om daar zijn middelbare school af te ronden, en die hij in datzelfde jaar met een diploma afrond, en vervolgens krijgt hij wel toegang tot de Eidgenössische Technische Hochschule, alwaar hij in 1900 het leraarsdiploma behaalde.

Maar een diploma hebben, wil nog niet zeggen dat de banen voor het opscheppen liggen. Albert had op de Eidgenössische Technische Hochschule, zijn leraren en docenten zo tegen zich in het harnas gejaagd, dat hij een academische positie, en een eventuele baan in het wetenschappelijk onderwijs wel kon vergeten.
In 1986 had hij zijn Duitse staatsburgerschap opgegeven, en was dus stateloos 5 jaar lang.

In 1901 verkrijgt hij na aanvraag, het Zwitserse staatsburgerschap, en na veel teleurstelling, bij het vinden van een baan, neemt hij in arren moede een baan aan als technisch assistent bij het Zwitserse patentbureau in Bern, waar hij binnengekomen aanvragen op zijn waarde moet beoordelen.

Op 6 januari 1903 trouwt hij met zijn geliefde uit zijn studententijd aan het Eidgenössische Technische Hochschule, Mileva Maric, uit Servië afkomstig, en bij wie hij een dochter Lieserl had, die in januari 1902 geboren was, ergens op de Balkan.
Vreemd genoeg, komt hun dochter niet bij hun te wonen na hun huwelijk, het verhaal gaat dat het echtpaar bang zou zijn, hun buitenechtelijk geboren dochter mee te nemen, omdat de Zwitserse autoriteiten misschien zouden beslissen, dat hij zijn baan moest opgeven, we hebben het dan natuurlijk wel over de tijd van 1900.
Van deze dochter is het bestaan pas bekend geworden, nadat er een briefwisseling uit de archieven boven water kwam, van voor hun huwelijk, en vreemd genoeg is van deze dochter niets bekend, en is zij nooit teruggevonden.

Een jaar na hun huwelijk op 14 mei 1904, wordt Hans Albert Einsten geboren, die later hoogleraar hydraulische werktuigkunde aan de universiteit van Californië, Berkeley werd, en die weinig of geen contact had met zijn vader.
Hun 2e zoon Eduard geboren op 28 juli 1910, is in 1966 overleden in een inrichting in Zwitserland, hij leed aan schizofrenie.
In 1905 promoveerd Albert Einstein op het proefschrift “ Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen�, en schrijft in dat jaar tevens 4 artikelen die de basis voor de mederne natuurkunde zullen worden. Volgens natuurkundigen, waren 3 van die artikelen rijp voor een Nobelprijs, een daarvan kreeg ook daadwerkelijk die Nobelprijs (1921).

Wel gaf het Einstein een onbevredigend gevoel, dat zijn latere relativiteitstheorie veel bekender is geworden. Eistein discussieerde eindeloos met zijn vrouw Mileva Maric, zelf een begaafd wiskundige, en zijn vrienden.
1905 is wel de meest succesvolste periode uit zijn leven genoemd.
In 1908 werd Einstein benoemd tot privaatdocent (onbezoldigd) aan de Universiteit van Bern.
In 1911 werd hij assistent hoogleraar aan de Universiteit van Zurich, en kort daarna hoogleraar aan de Duitse Universiteit van Praag.
In 1912 keert hij terug naar Zurich, om daar hoogleraar te worden aan de Eidgenössische Technische Hochschule te Zurich te worden.
In 1914 werd Einstein lid van de Pruisische Academie van Wetenschappen in Berlijn, en krijgt in 1915 het Duitse staatsburgerschap terug.
Van 1914 tot 1933 was hij directeur van het Kaiser Wilhelm Instituut voor Natuurkunde in Berlijn en deed in die periode vele opzienbare ontdekkingen, en verkreeg de Nobelprijs voor natuurkunde in 1921.

Vestigde het gezin zich in april 1914 in Berlijn, maar keert Milava Maric na drie maand terug naar Zurich met de kinderen, en vanaf dat moment begint de verwijdering tussen beide echtelieden.

In 1917 is Albert Einstein zwaar ziek, en geestelijk ingestort.
Zijn nicht Else Löwenstein-Einstein verpleegd hem, en dat blijft niet helemaal zonder gevolgen.
Op 14 februari 1919 scheidden Albert en Mileva van elkaar, en trouwd Albert met zijn nicht, Elsa Löwenstein-Einstein, op 2 juni 1919, haar 1e echtgenoot was Max Löwenstein, een weduwe met 2 dochters.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, wel heeft Albert Einstein nog een dochter geadopteerd op oudere leeftijd, Evelyn, waarvan beweerd wordt dat zij een product was van een kortstondige relatie tussen hem en een danseres.

Albert had behalve fascinatie voor de schoonheid van de natuurkunde, ook fascinatie voor de vrouwelijke schoonheid van de natuur.
Ook aan zijn gezin, besteedde hij weinig aandacht, en zijn kinderen wilden later dan ook niet veel met hem te maken hebben.
Hij was dus een groot geleerde, maar aan de menselijke kant ontbrak hem het een en ander.

Alhoewel, hij droeg nooit sokken, en dit gebruik was rond het millennium ook niet ongebruikelijk.
Ook was Albert Einstein bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden, officieel van 1920 tot 1946, en gaf enkele malen per jaar gastcolleges.

Als Duitse Jood, hadden de Nationaal Socialisten onder leiding van Hitler, een grote hekel aan Einstein, en zij hebben op allerlei manieren geprobeerd, om zijn wetenschappelijk werk te minimaliseren, en af te doen als zijnde Joodse natuurkunde, en dat kon bij lange na niet wedijveren met Duitse of Arische natuurkunde.

Toen Hitler aan de macht kwam in 1933, was Albert Einstein in Amerika voor een serie lezingen, en besloot vrijwel onmiddellijk niet meer terug te keren naar Duitsland, en zijn Duitse staatsburgerschap ten tweede male op te geven.
Het Zwitserse staatsburgerschap heeft hij behouden, en het Amerikaanse staatsburgerschap werd hem aangeboden, en tevens een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten van Amerika.

Nazi natuurkundigen, waaronder Nobelprijswinnaars Johannes Stark en Philipp Lenard, gingen door met Einsteins theorieën in diskrediet te brengen, en legden zelfs een zwarte lijst aan van personen die Einsteins principes bleven steunen en onderwijzen.
Einstein zelf, aanvaarde in 1933 een functie aan het Institute for Advanced Study in Princetown, New Jersey, en vulde zijn leven met studie en het zoeken naar een unificatietheorie die zwaartekracht en elektromagnetisme samenbond.

Zijn vrouw Elsa komt na een kort ziekbed in 1936 in Princetown te overlijden.

Als in 1939 de 2e wereldoorlog uitbreekt, schrijft Albert Einstein in een beroemd geworden brief aan president Franklin Delano Roosevelt, dat het zeer wel mogelijk zou kunnen zijn, dat Duitsland mogelijk in een vergevorderd stadium verkeerde, met het ontwikkelen van een atoombom. Eigenlijk was die brief door Leo Szilard geschreven, maar bedacht die, dat met een handtekening van zijn vriend Albert Einstein meer gewicht in de weegschaal zou leggen, en wat later bleek een juiste conclusie.
Amerika maakte, na die waarschuwing, dan ook meer werk van zijn atoomprogramma.

In 1949 komt zijn 1e vrouw, jeugdliefde en moeder van zijn 3 kinderen te overlijden.

In 1952, werd hem door de Israëlische regering, de functie aangeboden van president van Israël, kort na het overlijden van Chaim Weizmann, maar hij wees dat resoluut van de hand, met de woorden zeer vereerd te zijn, maar totaal ongeschikt voor die functie, hij was daarmee wel de enige staatsburger van Amerika, die ooit de functie van buitenlands staatshoofd werd aangeboden.

Albert Einstein werd opgenomen in het ziekenhuis van Princetown op 15 april 1955, en overleep op 18 april, net 77 jaar oud geworden aan een hartaanval.

Hij werd overeenkomstig met zijn wens, dezelfde dag in Trenton gecremeerd, maar zijn hersenen werden door de patholoog anatoom Dr.Thomas Stolz Harvey bewaard in een bokaal. Dr Harvey ontdekt toen niets bijzonders aan die hersenen van de bij leven al wereldberoemde geleerde, maar nieuw onderzoek in 1999 wees uit, dat het hersendeel, wat voor wiskundig denken gebruikt wordt, 15 % breder was dan normaal.

Als mens en als Jood, steunde hij het idee om een Joodse nederzetting te stichten in het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina, was ook mede

actief betrokken bij het stichten van een Hebreeuwse Universiteit, en zamelde daarvoor ook gelden bijeen, samen met o.a. Chaim Weizmann, wetenschapper en zionistenleider. Na zijn overlijden, bleek hij zijn persoonlijke eigendommen en geschriften na te laten aan die Universiteit.

Colofoon: internet

Anton G.M.Heijmerikx
Lathen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: