Genealogie Hitler

Een genealogie van Hitler, daar kun je vraagtekens bijzetten, en het onderwerp is op zijn minst mogelijk omstreden, maar geschiedenis is vaak omstreden, en roept heel vaak vraagtekens op, positief alsmede ook vaak negatief.

Dat is van alle tijden, en dat zal ook wel van alle tijden zo blijven.

Door die geschiedenis dood te zwijgen, kun je om de feitelijkheden heen en de kop in het zand steken, maar de feiten blijven, en zijn er niet minder om, alleen men heeft er dan geen weet van.

Toch heb ik gemeend met de summiere gegevens welke ik heb en had gevonden, deze genealogie te moeten publiceren, omdat er toch gegevens instaan die bij de grote massa niet bekend zijn, of maar gedeeltelijk, ook niet suggererende dat dit de hele waarheid is, zeker niet.

Ook niet om een oordeel of veroordeling uit te spreken, maar meer om iets toe te voegen aan de vele publicaties die er al zijn, en ongetwijfeld ook nog in de toekomst zullen verschijnen.

Meer gesproken hebbende met Duitsers van nu, waarvan de meeste na de oorlog geboren zijn, maar van nabij de verhalen gehoord hebbende binnen hun familie’s en kennissenkring, en waarbij overduidelijk blijkt, dat zij niet de keuze hadden in die jaren of zij wel of niet iets met Hitler en zijn partij te maken wilden hebben.

Ook kinderen, waren verplicht lid van de Hitler-Jugend, of van de Bund Deutscher Mädel, vanaf 25 maart 1939 was men zelfs gedwongen lid te worden.

Men kan kort zijn, de partij zorgde voor alles, was men geen lid van die partij, dan had men niets.

Joden bijvoorbeeld, konden geen lid worden van de NSDAP, en hoe het hun vergaan is is overduidelijk.

Anders lag het in de bezette gebieden, daar was men vrij om lid te worden van bijv. de N.S.B., of als vrijwilliger bij de Waffen S.S. te gaan om vervolgens aan het oostfront te gaan vechten.

Nederland leverde percentsgewijs het grootste contingent vrijwilligers voor die Waffen S.S.

En natuurlijk waren er Duitsers die niet deugden, die verschrikkelijke dingen hebben gedaan tegen de menselijkheid, maar de keuze van de overgrote meerderheid van de bevolking in die dagen, met armoede en werkloosheid in de jaren dertig van de vorige eeuw, en er was er een, die hun werk en inkomen verschafte, met de verplichting die daar tegenover stond om lid te worden van de NSDAP, dan is de keuze snel gemaakt.

Hun keuze was, voor Hitler en dan werk en inkomen oftewel brood op de plank, of tegen Hitler, maar dan waren de kampen die er al waren vanaf ca. 1932-33 waar ongelooflijk veel Duitsers al werden opgeborgen, enkel omdat zij in woord of geschrift zich tegen Hitler uitspraken.

Veel is nog, en veel blijft mogelijk voor altijd in nevelen gehuld.

Wel is het ongelooflijk, dat een persoon de wereld zo heeft kunnen beïnvloeden, temeer ook, omdat Adolf Hitler als jonge man dakloos en al zwervend zijn bestaan moest zoeken, levend van het schilderen van prentbriefkaarten in Munchen.

Parenteel van JOHANNES HUETTLER

 

 1. JOHANNES HUETTLER, geb. ca. 1640, tr./relatie ELISABETH N.N.

Kinderen uit dit huwelijk:

      1 STEPHAN HIEDLER, ged. Waltersschlag, A ca. 1672, volgt II.

II.         STEPHAN HIEDLER, ged. Waltersschlag, A ca. 1672, zn. van JOHANNES HUETTLER en van ELISABETH N.N, tr./relatie AGNES CAPELLER, ged.              Waltersschlag, A, dr. van URBAN CAPELLER en van MARIA WINTER.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES HIEDLER, geb./ged. Waltersschlag, A/Gross Schönau donderdag 10/vrijdag 18?mei?1725, overl. Waltersschlag, A dinsdag 11?oktober?1803, volgt III.

III.             JOHANNES HIEDLER, geb./ged. Waltersschlag, A/Gross Schönau donderdag 10/vrijdag 18?mei?1725, landbouwer, overl. Waltersschlag, A dinsdag 11?oktober?1803 (78 jaar oud), zn. van STEPHAN HIEDLER en van AGNES CAPELLER, tr./relatie ANNA MARIA NEUGESCHWANDTNER, ged. Waltersschlag, A ca. 1727, overl. Waltersschlag, A zaterdag 03?maart?1810, dr. van JOHANNES NEUGESCHWANDTNER en van MAGDALENA N.N.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. MARTIN HIEDLER, geb./ged. Waltersschlag, A/Gross Schönau donderdag 11/woensdag 17?november?1762, overl./begr. Spital/Spital, A zaterdag 10/maandag 12?januari?1829, volgt IV.

IV.              MARTIN HIEDLER, geb./ged. Waltersschlag, A/Gross Schönau donderdag 11/woensdag 17?november?1762, landbouwer, overl./begr. Spital/Spital, A zaterdag 10/maandag 12?januari?1829, zn. van JOHANNES HIEDLER, landbouwer, en van ANNA MARIA NEUGESCHWANDTNER, tr.kerk. Spital ca. 1785 op 22-jarige leeftijd ANNA MARIA GÖSCHL (17 jaar oud), ged. Spital woensdag 02?december?1767, overl./begr. Spital/Spital, A donderdag 07/zondag 10?december?1854, dr. van LAURENZ GÖSCHL en van EVA MARIA N.N.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JOHAN GEORG HIEDLER, geb. Spital, A dinsdag 28?februari?1792, overl. Döllersheim, A maandag 09?februari?1857, volgt Va.
 2. JOHANN NEPOMUK HÜTTLER, geb. Spital donderdag 19?maart?1807, overl./begr. Spital/Spital, A maandag 17/woensdag 19?september?1888, volgt Vb.
 3. LAURENZ HIEDLER, tr. Spital, A maandag 01?juli?1844 ANTONIA MARCHARD dr. van FRANZ MARCHARD en van THERESIA WINTER.

 

Va.             JOHAN GEORG HIEDLER, geb. Spital, A dinsdag 28?februari?1792, molenaarsknecht, overl. Döllersheim, A maandag 09?februari?1857 (64 jaar oud), zn. van MARTIN HIEDLER, landbouwer,  en van ANNA MARIA GÖSCHL, tr. Döllersheim, A dinsdag 10?mei?1842 op 50-jarige leeftijd MARIA ANNA SCHICKLGRUBER (45 jaar oud), geb. Strones, A vrijdag 01?juli?1796, kokkin, overl. Klein Motten, A donderdag 07?januari?1847 (50 jaar oud) buurtschap Klein Motten, begr. Döllersheim zaterdag 09?januari?1847, dr. van JOHANNES SCHICKELGRUBER en van THERESIA PFEISINGER.

Na de aansluiting van Oostenrijk bij het groot Duitse Rijk, stelden leden van de Hitlerjugend bij Nationaal Socialistische feestdagen, en de geboortedag van Adolf Hitler regelmatig een erewacht bij het graf van de grootmoeder van Adolf Hitler, die begraven lag achterop het kerkhof

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. ALOIS HITLER, geb./ged. Strones, A/Döllersheim, A woensdag 07?juni?1837, overl. leonding Linz, A zaterdag 03?januari?1903, volgt VIa.

 

Vb.             JOHANN NEPOMUK HÜTTLER, geb. Spital donderdag 19?maart?1807, landbouwer, overl./begr. Spital/Spital, A maandag 17/woensdag 19?september?1888, zn. van MARTIN HIEDLER, landbouwer,  en van ANNA MARIA GÖSCHL, tr. Spital dinsdag 03?november?1829 op 22-jarige leeftijd EVA MARIA DECKER (36 jaar oud), ged. Thaures zondag 16?december?1792, overl./begr. Spital/Spital, A zondag 28/dinsdag 30?december?1873, dr. van JOSEPH TECKER en van THERESIA HINTERLECHNER.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA HÜTTLER, geb. Spital dinsdag 19?januari?1830, overl./begr. Spital/Spital, A donderdag 08/zaterdag 10?februari?1906, volgt VIb.
 2. WALBURGA HÜTTLER.

 

VIa.            ALOIS HITLER wijzigt zijn naam Schicklgruber in 1876 en neemt de naam Hitler aan, en niet Hiedler, wat mogelijk het gevolg is van een schrijffout, geb. Strones, A woensdag 07?juni?1837 buurtschap Strones, ged. Döllersheim, A woensdag 07?juni?1837, douanebeambte, overl. Leonding Linz, A zaterdag 03?januari?1903 (65 jaar oud) buurtschap Leonding, aan de gevolgen van een longbloeding, in een Gasthöf, bij het drinken van zijn dagelijkse drankje, zn. van JOHAN GEORG HIEDLER, molenaarsknecht,  en van MARIA ANNA SCHICKLGRUBER, kokkin, tr. (1) 1875 op 37-jarige leeftijd, gescheid. 1883 ANNA GLASL-HÖRER (52 jaar oud), geb. ca. 1823, overl. 1883 (60 jaar oud). Het huwelijk bleef kinderloos.

Wie de vader van Alois Hitler is, is op zijn zachts gezegd twijfelachtig, meerdere personen zouden in aanmerking kunnen komen. De meest waarschijnlijke is, dat zijn vader degene is, waar zijn moeder enkele jaren na zijn geboorte mee getrouwd is, maar ook diens broerJohann Nepomuk Hiedler zou mogelijkerwijs zijn vader kunnen zijn. De tweede variant is, dat zijn moeder gewerkt heeft in de huishouding van een rijke Joodse koopman, en daar zwanger zou zijn geraakt van een van de familieleden. Zij zou na bekendwording van haar zwangerschap teruggestuurd zijn naar haar geboortegrond, en daarvoor een rente ontvangen hebben over de periode van 14 jaar. Deze laatste variant is de meest onwaarschijnlijke, het zou eventueel betekenen, dat Alois Hitler voor de 1/2 Joods zou zijn, en zijn zoon Adolf voor 1/4 Joods zou zijn,omdat de koopmansfamilie joden waren. Deze Joodse familie heeft nimmer medewerking willen verlenen.

In 1941 heeft de Amerikaanse geheime dienst op last van President Roosevelt, een onderzoek ingesteld naar de ouders en het voorgeslacht van Adolf Hitler, zij hebben daarbij gebruik gemaakt van een onderzoek van de Oostenrijkse Bondskanselier Dolfuss die daar ook mee bezig was geweest. Het blijft vaag, en een echt uitsluitsel is er niet verkregen.Hitler zelf heeft altijd geweten van de geruchten van zijn eventuele joodse voorouders.

In 1876 laat Johann Georg Hiedler nogmaals bij een notaris in Weitra vastleggen, dat hij de vader is van Alois, hij is dan al 84 jaar oud, en kennelijk heeft hij daarmee alle praatjes uit de wereld willen helpen.

Alois Hitler is geboren met de achternaam Schicklgruber, en had die naam ongetwijfeld gehouden, als zijn oom niet bij het opmaken van zijn testament had bepaald, dat Alois als erfgenaam van een bescheiden aandenken, zijn naam diende te veranderen in Hiedler. Hij heeft dan ook op 4 juni 1876 in het doopboek van Döllersheim zijn naam laten wijzigen in Alois Hiedler. Verbazend is misschien, dat hij nadien zich geen Hiedler, maar Hitler noemt, kennelijk schreef men ook hier op wat men hoorde, en keek men niet zo nauw.

Omdat zijn moeder geen inkomen had, groeide Alois op bij zijn oom Johann Nepomuk Hiedler, die een welvarende landbouwer was, hij verblijft daar tot ca. 1850.

Daarna vertrekt hij naar Wenen om daar het schoenmakersvak te leren, en bezat op de leeftijd van 17 jaar zijn vakdiploma. Na zijn militairedienst begint hij een loopbaan bij de Douane, en vertrekt op gegeven moment naar Braunau am Inn als controleur.

ALOIS HITLER tr. (2) 1883 op 45-jarige leeftijd FRANZISKA MATZELSBERGER (22 jaar oud), geb. 1861, gasthuiskokkin, overl. zondag 10?augustus?1884 (23 jaar oud) aan tuberkulose.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. ALOIS HITLER, geb. Wenen vrijdag 13?januari?1882, overl./begr. Hamburg zondag 20?mei?1956, volgt VIIa.
 2. ANGELA HITLER, geb. zaterdag 28?juli?1883, overl. Dresden, Sachsen, Dld zondag 30?oktober?1949, volgt VIIb.

ALOIS HITLER tr. (3) Braunau Am Inn woensdag 07?januari?1885 op 47-jarige leeftijd KLARA PÖLZL (24 jaar oud), geb. Spital zondag 12?augustus?1860, dienstmeid bij Alois Hitler en zijn 1e vrouw, kamermeisje in Wenen (1883-1884), overl. Urfahr Linz, A zaterdag 21?december?1907 (47 jaar oud) buurtschap Leonding, aan de gevolgen van borstkanker, dr. van JOHANN BAPTIST PÖLZL, landbouwer,  en van JOHANNA HÜTTLER.

alvorens Alois en Klara in het huwelijk kunnen treden, moet er eerst een kerkelijke dispensatie worden aangevraagd, omdat zij neef en nicht zijn en in de tweede graad verwant. Dat heeft nogal wat voeten in aarde, want het bisschoppelijk secretariaat verklaart niet gemachtigd te zijn om deze dispensatie te verlenen, en stuurt het verzoek door naar Rome, waar het door een pauselijk paraaf ingewilligd is geworden. Dit document isnog steeds aanwezig in het archief van het bisdom Lienz

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. GUSTAV HITLER, geb./ged. Braunau aan Inn zondag 17/maandag 18?mei?1885, overl. Braunau aan Inn vrijdag 09?december?1887 (2 jaar oud) aan de gevolgen van Difterie, begr. Braunau aan Inn zondag 11?december?1887.
 2. IDA HITLER, geb. Braunau aan Inn donderdag 23?september?1886, overl./begr. Braunau aan Inn zondag 22/maandag 23?januari?1888.
 3. ADOLF HITLER, geb./ged. Braunau Am Inn zaterdag 20/maandag 22?april?1889, overl. Berlin, Berlijn, Dld maandag 30?april?1945, volgt VIIc.
 4. OTTO HITLER, geb. Braunau Am Inn dinsdag 17?mei?1892, overl. Braunau Am Inn zondag 26?juni?1892 aan de gevolgen van Difterie.
 5. EDMUND HITLER, geb. Passau, Beieren, Dld zaterdag 24?maart?1894, overl. leonding Linz, A vrijdag 29?juni?1900 (6 jaar oud) t.g.v. de mazelen, begr. leonding Linz, A zondag 01?juli?1900.
 6. PAULA HITLER ook genaamd Paula Hiedler, en later Paula Wolf of Wolff genaamd, geb. Hafeld dinsdag 21?januari?1896, administratief medewerkster, overl. Schonau, Beieren, Dld woensdag 01?juni?1960 (64 jaar oud), begr. Berchtesgaden, Beieren, Dld bergkerkhof Schönau.

omdat Adolf Hitler niet veel ophad met zijn familie, werd zijn zus Paula gedwongen, om een andere achternaam aan te nemen. In 2005 duiken in Russische archieven documenten op, waaruit zou blijken dat Paula Hitler korte tijd verloofd is geweest met de Nazi-arts Erwin Jekelius, die leider was van een Euthanasie programma in Oostenrijk, en mede daardoor verantwoordelijk gehouden mag worden voor de dood van ca. 4.000 gehandicapte mede mensen, waar mogelijk ook een achternicht van Hitler, Aloisa Veit zich onder zou bevinden. Adolf Hitler had zijn zus verboden om met hem in het huwelijk te treden, om ook binnen zijn eigen kleine familie het overzicht en de kontrole te kunnen behouden, maar Paula Hitler zet haar wil door. Dat betekende dat Erwin Jekelius gearresteerd en korte tijd gevangen heeft gezeten, en na ondertekening van een document waarin hij beloofd de verloving te verbreken en dat het huwelijk geen doorgang zal vinden, is hij weer in vrijheid gesteld is. Wel heeft Adolf Hitler ervoor gezorgd, dat hij naar het Oostfront gestuurd is, waar hij in Russisch krijgsgevangenschap is geraakt. Paula Hitler liet zich dat allemaal gewillig aanleunen, en is nimmer gehuwd geweest. Na de oorlog is zij door de Amerikanen opgepakt en verhoord, maar buiten een grote grenzeloze naïviteit en zusterliefde voor haar overleden broer, kon haar niets ten laste worden gelegd, zij verliet in1952 Wenen, en overleed in een kleine woning in de omgeving van Berchtesgaden in 1960.

VIb.            JOHANNA HÜTTLER, geb. Spital dinsdag 19?januari?1830, overl./begr. Spital/Spital, A donderdag 08/zaterdag 10?februari?1906, dr. van JOHANN NEPOMUK HÜTTLER, landbouwer,  en van EVA MARIA DECKER, tr. Spital dinsdag 05?september?1848 op 18-jarige leeftijd JOHANN BAPTIST PÖLZL (20 jaar oud), geb./ged. Spital, A/Spital zondag 25?mei?1828, landbouwer, overl./begr. Spital/Spital, A donderdag 09/zaterdag 11?januari?1902, zn. van LAURENZ PÖLZL, landbouwer,  en van JULIANA WALLI.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JOHANN PÖLZL, geb. Spital, A zondag 14?oktober?1849, overl. Spital, A zondag 11?november?1849.
 2. MARIA PÖLZL, geb. Spital, A dinsdag 16?september?1851, overl. Spital, A woensdag 10?oktober?1855 (4 jaar oud).
 3. BARBARA PÖLZL, geb. Spital, A woensdag 09?november?1853, overl. Spital, A vrijdag 07?september?1855 (1 jaar oud).
 4. FRANZ PÖLZL, geb. Spital, A dinsdag 24?juli?1855, overl. Wenen, A.
 5. JOSEF PÖLZL, geb. Spital, A dinsdag 03?februari?1857, overl. Spital, A zondag 21?april?1878 (21 jaar oud).
 6. ANTON PÖLZL, geb. Spital, A zaterdag 12?juni?1858, overl. Spital, A vrijdag 24?april?1863 (4 jaar oud).
 7. KLARA PÖLZL, geb. Spital zondag 12?augustus?1860, overl. Urfahr Linz, A zaterdag 21?december?1907, volgt VIId.
 8. JOHANNA PÖLZL, geb. Spital, A zondag 31?maart?1861, overl. Spital, A woensdag 29?maart?1911 (49 jaar oud).
 9. KARL BORIS PÖLZL, geb. Spital, A woensdag 19?oktober?1864, overl. Spital, A zondag 22?januari?1865.
 10. MARIA PÖLZL, geb. Spital, A maandag 29?april?1867, overl. Spital, A maandag 20?mei?1867.
 11. THERESIA PÖLZL, geb. Spital, A zaterdag 05?september?1868, overl. Spital, A maandag 15?augustus?1938, volgt VIIe.

 

VIIa.          ALOIS HITLER Is geboren als Alois Matzelsberger, is bij het huwelijk van zijn ouders erkend en heeft daarbij de naam Hitler verkregen., geb. Wenen vrijdag 13?januari?1882, cafe restaurant houder in Berlijn (1934), overl. Hamburg zondag 20?mei?1956 (74 jaar oud), begr. Hamburg kerkhof Ohlsdorf, zn. van ALOIS HITLER, douanebeambte,  en van FRANZISKA MATZELSBERGER, gasthuiskokkin, tr. (1) Dublin juni?1910 op 28-jarige leeftijd, gescheid. ca. 1914 BRIDGET ELISABETH DOWLING, geb.of.afkomst. Ierland 1891, overl. Amerika 1969.

Alois had een technische aanleg, en het zag er lang naaruit dat hij een opleiding tot ingenieur mocht volgen. Plotseling werd deze toestemming ingetrokken, en moest hij als leerling aan het werk. Met zijn halbroer Adolf en zijn stiefmoeder, kon hij niet goed opschieten, hij vond dat Adolf steeds werd voorgetrokken, en hij zelfs lijfstraffen kreeg voor streken die Adolf had uitgehaald. Op gegeven moment stopt hij met zijn leerlingwerk plaats, en glijd af. Rond 1900 is hij wegens diefstal veroordeeld tot 5 maand, en in 1902 moet hij nogmaals voor 8 maanden de gevangenis in. Na zijn vrijlating vertrekt hij naar Engeland en vestigd zich inLonden, waar hij nogmaals aan het werk gaat en een vak probeert te leren. Hier leert hij ook de Ierse Bridget Dowling kennen, met wie hijin 1911 in het huwelijk treedt. In de volgende 4 jaren waren spanningen in het gezin voelbaar, ook na de geboorte van hun zoon in 1911. Alois was een alcoholist, en als hij dronk, mishandelde hij zijn vrouw. Alois verliet zijn vrouw en zoon, en keerde naar Oostenrijk terug in 1915.

In 1924 stond hij voor de rechter in Hamburg voor bigamie, maar omdat zijn 1e vrouw het niet doorzet, is de veroordeling tot 6 maandgevangenisstraf aangehouden. Tot aan de economische crisis, had hij redelijk werk en een redelijk inkomen, tijdens de economische crisis die ook hem trof, heeft hij zich door allerlei baantjes inkomen verschaft. In 1934 opent Alois in Berlijn een cafe restaurant, waar het voor de leden van de SA een geliefd trefpunt was.

Alois Hitler, leek in niets op zijn halfbroer Adolf, hij was mollig en een gezellige kroegbaas, die steeds bang was, dat zijn halfbroer uit schaamte de vergunning in zou trekken, maar voorzover bekend, hebben beide halfbroers sinds Adolf Hitler aan de macht kwam nimmer contact met elkaar gehad.

Na de oorlog liet hij zijn naam veranderen en nam hij de naam Hiller aan, en leefde onbekend in een goed burgerlijke omgeving met zijn familie, in Fuhlsbuttel, in de omgeving van Hamburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. WILLIAM PATRICK STUART-HOUSTON, geb. Liverpool zondag 12?maart?1911, overl./begr. East Patchogue/New York, USA november?1987, volgt VIIIa.

ALOIS HITLER tr./relatie (2) HEDWIG N.N.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. HEINZ HITLER, overl. in een Russisch krijgsgevangenkamp.

VIIb.          ANGELA HITLER, geb. zaterdag 28?juli?1883, overl. Dresden, Sachsen, Dld zondag 30?oktober?1949 (66 jaar oud) onder onverklaarbare wijze, mogelijk heeft ook zij zelfmoord gepleegd, dr. van ALOIS HITLER, douanebeambte,  en van FRANZISKA MATZELSBERGER, gasthuiskokkin, tr. (1) ca. 1903 op 19-jarige leeftijd LEO RAUBAL, belastingambtenaar, overl. 1910.

zij is voor haar halfbroer lange tijd huishoudster geweest, in elkgeval van 1928 tot 1935, toen de verhouding verstoord was geraakt, door o.a. de zelfmoord van haar dochter Geli, en doordat Eva Braun in beeld kwam.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. ANGELA RAUBAL Geli Raubal genaamd, geb. Linz aan de Donau donderdag 04?juni?1908, overl. vrijdag 18?september?1931 (23 jaar oud) zij pleegt zelfmoord, begr. Wenen woensdag 23?september?1931 Zentralfriedhof, tr. (Buitenechtelijk) van zaterdag 05?oktober?1929 op 21-jarige leeftijd ADOLF HITLER (40 jaar oud), geb. Braunau Am Inn zaterdag 20?april?1889 in Gasthof “zum Pommer”, ged. Braunau Am Inn maandag 22?april?1889, overl. Berlin, Berlijn, Dld maandag 30?april?1945 (56 jaar oud) heeft zelfmoord gepleegd, door zich met een pistoolschot door zijnrechterslaap van het leven te beroven zn. van ALOIS HITLER, douanebeambte, en van KLARA PÖLZL, dienstmeid bij Alois Hitler en zijn 1e vrouw, kamermeisje in Wenen (1883-1884).

 

Adolf Hitler, had een buitengewone aantrekkingskracht op vrouwen, terwijl hijzelf niet bepaald aantrekkelijk was, en altijd verklaarde, dat zijn bruid “Duitsland” was. Sterker nog, hij was van mening dat vrouwen haar plichten als echtgenote en moeder in de volksgemeenschap moesten vervullen, in het als mannenstaat bekend staande Duitsland. Al heel vroeg, al in de beginjaren 1920, maar ook in latere perioden, wist hij oudere dames van gegoede stand voor zich te winnen, en die stelden hem in staat zijn snode plannen te verwezenlijken. Zo was hij goed bevriend met o.a. de weduwe Hermine Hoffmann, wiens man een hoge ambtenaar geweest was, Helene Bechstein, vrouw van een pianofabrikant, en uitgeversvrouwen Helene Hanfstaengl en Elsa Bruckmann, allen steunden hem financieel, zelfs ook nog in de periode dat Hitler gevangen zat in Landsberg na een poging de macht te grijpen.

Helene Hoffmann, werd voor Hitler een soort van 2e moeder, die zelfs haar huis in Solln bij Munchen openstelde als onofficiële Partijcentrale, en daar zelfs rondging met zelfgebakken koeken. Zelfs toen Hitler al aan de macht was, bezocht hij haar op haar verjaardagen. Helene Bechstein de vrouw van een pianofabrikant, had haar dochter Lotte graag gezien als de vrouw van Adolf Hitler, maar dat ging ondanks haar verwoede pogingen door dure geschenken aan Hitler, en grote geldbedragen voor de partij te schenken, niet door.

Voor Helene Hanfstaengl had hij meer belangstelling, het kwam zelfs tot een liefdesverklaring, maar daar bleef het uiteindelijk toch bij.

De enige vrouw met wie hij uiteindelijk toch gehuwd is geweest, Eva Braun, kende hij al vanaf 1929, toen zij als 17 jarige werkzaam was in de fotostudio’s van Heinrich Hoffmann, Hitlers persoonlijke lijffotograaf. Zij bleef al die tijd niet meer dan zijn maitraisse, dat tot zeer groot verdriet van Eva Braun, die dan ook tussentijds twee zelfmoordpogingen heeft ondernomen, doordat zij nooit met Hitler samen ergens gezien mocht worden, en door zijn soms wekenlange afwezigheid. Bij bijeenkomsten op de Obersalzberg, werd zij geacht op de achtergrond te blijven als er gasten kwamen, en haar naam kwam nimmer in een telefoonboek voor. Op papier kwam zij nooit verder dan zijn persoonlijke secretaresse. Omdat Eva Braun in de nadagen van de oorlog, Hitler is nagereisd naar Berlijn, en zij daar door de gevechten in Berlijn, onmogelijk de Führerbunker konden ontvluchten, waren zij gedwongen daar te blijven, Was zij hem niet nagereisd, waren zij nimmer gehuwd geweest. Uiteindelijk is zij maar twee dagen Hitlers vrouw geweest.

Ook tijdens de periode waarin hij met Eva Braun was, heeft Hitler een verhouding gehad met Leni Riefenstahl, die het overigens altijd heeft ontkend, in de jaren 1932-33, en ook met de Engelse fasciste Unity Mitford, aan welke meer dan gewone vriendschap een eind kwam na de oorlogsverklaring van Engeland aan Duitsland in 1939. Zij schoot zich daarna door het hoofd, bleef weliswaar in leven, maar levenslang gehandicapt.

Ook in dat rijtje, hoort Winnifred Wagner, schoondochter van de componist Richard Wagner waar Hitler een grote bewondering voor had, maar ook Magda Goebbels, zelf moeder van 6 kinderen, met haar schoonheid was erg gecharmeerd van Hitler, die het zich maar al te graag liet aanleunen. Zij volgde overigens samen met haar man en alle 6 hunne jonge kinderen Hitler in de Führenbunker, door samen zelfmoord te plegen.

Hitler, was niet bereid, de vrouw een leidende rol toe te bedelen in staat en of partij. Sterker nog, sinds 1933 waren vrouwen beroepsmatig niet gewenst, en werden meer en meer systematisch teruggedrongen in hun huizen en gezinnen. De nieuwe Duitse vrouw zou zich meer en meer de rol van moeder en tot behoeder van de huiselijke haard beperken. Pas toen de oorlog in volle gang was, kwamen Hitler en zijn trawanten tot de ontdekking dat de vrouwen zeer nodig waren als arbeidsters in de oorlogsindustrie, en als helpsters bij o.a. het luchtdoelgeschut.

Desondanks, bleef Hitler voor veel vrouwen onweerstaanbaar, bij de partijdagen speelden zich in de omgeving daarvan scene’s van massa hysterie af, ook bij massabijeenkomsten, waarbij vrouwen en meisjes op allerlei manieren probeerden om Hitler aan te kunnen raken of op zijn minst te kunnen zien, en met tranen in de ogen zweerden velen hem eeuwige trouw.

Dagelijks trokken ca. 2000 mensen, overwegend vrouwen, mannen waren aan het front, de Obersalzberg op, om hem tenminste 1 maal in hun leven te kunnen zien, of hem mogelijk misschien tegen te kunnen komen.

 1. LEO RAUBAL, geb. ca. 1909, volgt VIIIb.
 2. ELFRIEDE RAUBAL, geb. ca. 1910, overl. 1993 (83 jaar oud), tr./relatie N.N. HOCHEGGER.

ANGELA HITLER tr. (2) Dresden, Sachsen, Dld ca. 1935 op 51-jarige leeftijd MARTIN HAMMITZSCH, architectuur professor.

VIIc.          ADOLF HITLER, geb. Braunau Am Inn zaterdag 20?april?1889 in Gasthof “zum Pommer”, ged. Braunau Am Inn maandag 22?april?1889, overl. Berlin, Berlijn, Dld maandag 30?april?1945 (56 jaar oud) heeft zelfmoord gepleegd, door zich met een pistoolschot door zijn rechterslaap van het leven te beroven, zn. van ALOIS HITLER, douanebeambte,  en van KLARA PÖLZL, dienstmeid bij Alois Hitler en zijn 1e vrouw, kamermeisje in Wenen (1883-1884), tr. (1) (Samenwonend) van 1926 op 36-jarige leeftijd MARIA REITER (16 jaar oud), geb. ca. 1910.

 

Adolf leerde de beeldschone Maria kennen in 1926 in Berchtesgarden, zij was erg jong, nog maar pas 16 jaar oud, en volledig in de ban van Adolf die ruim 20 jaar ouder was. Korte tijd zijn zij samen geweest, maar wanneer de geruchten rondgaan, dat hij met een minderjarige een intieme verhouding heeft, verbreekt hij abrupt hun relatie. Volledig ontgoochelt en vertwijfelt, onderneemt “Mizzi” een mislukte zelfmoordpoging. Later moet zij een verklaring afgeven, dat zij elkander kenden, doordat Adolf Hitler klant was bij haar ouders, die een textielwinkel hadden.

ADOLF HITLER tr. (2) (Buitenechtelijk) van 1918 op 28-jarige leeftijd CHARLOTTE LOBJOIE.

er zijn aanwijzingen, dat Hitler in de tijd dat hij als soldaat in de 1e wereldoorlog een verhouding gehad zou hebben met een Francaise, waaruit 1 zoon geboren zou zijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JEAN MARIE LOBJOIE, geb. 1918, overl. 1985 (67 jaar oud).

ADOLF HITLER tr. (Buitenechtelijk) van zaterdag 05?oktober?1929 op 21-jarige leeftijd ANGELA RAUBAL Geli Raubal genaamd, geb. Linz aan de Donau donderdag 04?juni?1908, overl. vrijdag 18?september?1931 (23 jaar oud) zij pleegt zelfmoord, begr. Wenen woensdag 23?september?1931 Zentralfriedhof, dr. van LEO RAUBAL, belastingambtenaar,  en van ANGELA HITLER.

zij gaat naar school op de Peilsteiner Volksschule in het OostenrijkseMühlviertel, bezoekt de Reaalschule in Wenen, maar wisselt na een jaar,en gaat naar het Academisch Gymnasium in Linz. Zij krijgt kennis aan Emil Maurice, chauffeur van haar oom Adolf Hitler, in 1926.

Als Emil aan Adolf Hitler om de hand van zijn nicht vraagt, krijgt Hitler een aanval van razernij, en geeft te kennen dat zijn nicht nog te jong is, en eerst haar studie moet afmaken. Angela verbreekt devriendschap in de herfst van 1927, als zij aan een medicijnstudie begint in Munchen, en Emil Maurice verdwijnt uit de omgeving van Hitler en zijn geliefde.

In oktober 1927 breekt zij die studie alweer af, en verhuist naar de woning van haar oom Adolf Hitler, waar zij officieel een kamer bewoont.

Mogelijk heeft zij zelfmoord gepleegd met het pistool van Hitler, maar de geruchten waren er, dat Hitler er zelf de hand in zou hebben gehad.Voorafgaand aan de dood van Angela, Geli genaamd, had een heftige woordenwisseling plaatsgevonden, en toen Adolf Hitler om ca. 15.00 uur de woning verliet, heeft Geli iets opgehaald uit de kamer van Adolf. Nadat later bleek, het pistool waarmee zij zich heeft dood geschoten. De overige bewoners, een huishoudster mogelijk haar moeder, en een onderverhuurster, hebben wel een kleine knal gehoord, maar daar geen aandacht aan geschonken. Zij is niet onmiddellijk dood geweest, de kogel miste haar hart, en drong door haar longen, waardoor zij langzaam moet zijn gestikt door interne bloedingen. Zij is pas ca. 18 uur later gevonden, nadat medebewoonsters haar bij het ontbijt misten. Nadat Hitler op de hoogte was gebracht, keerde hij onmiddellijk terug van een propagandareis in het noorden van Duitsland, zei diep getroffen te zijn,maar was de grote afwezige op haar begrafenis.

Wel gebruikte Hitler haar dood voor zijn eigen propaganda doeleinden,liet haar kamer onveranderd, liet een buste van haar beeltenis maken,die in de Nieuwe kanselarij opgesteld werd. In de “Berghof” Hitlers buiten, hing een met bloemen versierd portret van haar, en hij liet weten, dat zij de enige vrouw was waarvan hij ooit gehouden had.

Tot lang na de 2e wereldoorlog bleven de geruchten aanhouden, als zou Hitler persoonlijk zijn nicht vermoord hebben. Als de geruchten rond dejaren 1980 opnieuw de kop opsteken, is het de Duitse Meubelrestaurator Hans Horvarth uit Munchen die op eigen kosten een onafhankelijke Gerechtsmedicus een onderzoek wil laat doen naar de daadwerkelijke doodsoorzaak van Geli Raubal, en daarvan een officiële rapportage wil laten opmaken. Tot een opgraving van het stoffelijk overschot, komt het echter niet. Nadat zij na haar plotselinge dood in een noodgraf was bijgezet, is zij in maart 1946 overgebracht naar haar eigen laatste rustplaats. Voor dat graf, waren maar 7 jaren eigendomsrechtenbetaald, en na afloop van die periode, is het graf geruimd. Wat er met de stoffelijke resten is gebeurt, kon niet meer achterhaald worden, en blijft er dus voor altijd een geheimzinnige waas hangen rond haar dood.

ADOLF HITLER tr. (4) Berlin, Berlijn, Dld zondag 29?april?1945 op 56-jarige leeftijd EVA ANNA PAULA BRAUN (33 jaar oud), geb. Munchen, Beieren, Dld dinsdag 06?februari?1912, overl. Berlin, Berlijn, Dld maandag 30?april?1945 (33 jaar oud) zij heeft zelfmoord gepleegd, door een een gifcapsule in te nemen, dr. van FRIEDRICH WILHELM BRAUN en van FRANZISKA KATHARINA KRONBERGER.

nadat zij beiden waren overleden, zijn de lichamen naar buiten gebracht, en in een kuil met benzine gelegd, welke benzine is aangestoken om zo de lichamen te verbranden en te laten verdwijnen. Dit op hun beider uitdrukkelijk, bij leven genomen besluit. Het Russische leger zou volgens de verhalen delen van hun beider lichamen naar Moskou hebben overgebracht voor nader onderzoek, delen van o.a. de schedel van Hitler zouden in een kartonnen archiefdoos in een Russisch archief berusten,maar daar is nooit een uitsluitsel over gekomen.

VIId.          KLARA PÖLZL, geb. Spital zondag 12?augustus?1860, dienstmeid bij Alois Hitler en zijn 1e vrouw, kamermeisje in Wenen (1883-1884), overl. Urfahr Linz, A zaterdag 21?december?1907 (47 jaar oud) buurtschap Leonding, aan de gevolgen van borstkanker, dr. van JOHANN BAPTIST PÖLZL, landbouwer,  en van JOHANNA HÜTTLER, tr. (3) Braunau Am Inn woensdag 07?januari?1885 op 47-jarige leeftijd ALOIS HITLER wijzigt zijn naam Schicklgruber in 1876 en neemt de naam Hitler aan, en niet Hiedler, wat mogelijk het gevolg is van een schrijffout, geb. Strones, A woensdag 07?juni?1837 buurtschap Strones, ged. Döllersheim, A woensdag 07?juni?1837, douanebeambte, overl. leonding Linz, A zaterdag 03?januari?1903 (65 jaar oud) buurtschap Leonding, aan de gevolgen van een longbloeding, in een Gasthöf, bij het drinken van zijn dagelijkse drankje, zn. van JOHAN GEORG HIEDLER, molenaarsknecht,  en van MARIA ANNA SCHICKLGRUBER, kokkin.

Wie de vader van Alois Hitler is, is op zijn zachts gezegd twijfelachtig, meerdere personen zouden in aanmerking kunnen komen. De meest waarschijnlijke is, dat zijn vader degene is, waar zijn moeder enkele jaren na zijn geboorte mee getrouwd is, maar ook diens broerJohann Nepomuk Hiedler zou mogelijkerwijs zijn vader kunnen zijn. De tweede variant is, dat zijn moeder gewerkt heeft in de huishouding van een rijke Joodse koopman, en daar zwanger zou zijn geraakt van een van de familieleden. Zij zou na bekendwording van haar zwangerschap teruggestuurd zijn naar haar geboortegrond, en daarvoor een rente ontvangen hebben over de periode van 14 jaar. Deze laatste variant is de meest onwaarschijnlijke, het zou eventueel betekenen, dat Alois Hitler voor de 1/2 Joods zou zijn, en zijn zoon Adolf voor 1/4 Joods zou zijn,omdat de koopmansfamilie joden waren. Deze Joodse familie heeft nimmer medewerking willen verlenen.

In 1941 heeft de Amerikaanse geheime dienst op last van President Roosevelt, een onderzoek ingesteld naar de ouders en het voorgeslacht van Adolf Hitler, zij hebben daarbij gebruik gemaakt van een onderzoek van de Oostenrijkse Bondskanselier Dolfuss die daar ook mee bezig was geweest. Het blijft vaag, en een echt uitsluitsel is er niet verkregen.Hitler zelf heeft altijd geweten van de geruchten van zijn eventuele joodse voorouders.

In 1876 laat Johann Georg Hiedler nog maals bij een notaris in Weitra vastleggen, dat hij de vader is van Alois, hij is dan al 84 jaar oud, en kennelijk heeft hij daarmee alle praatjes uit de wereld willen helpen.

Alois Hitler is geboren met de achternaam Schicklgruber, en had die naam ongetwijfeld gehouden, als zijn oom niet bij het opmaken van zijn testament had bepaald, dat Alois als erfgenaam van een bescheiden aandenken, zijn naam diende te veranderen in Hiedler. Hij heeft dan ook op 4 juni 1876 in het doopboek van Döllersheim zijn naam laten wijzigen in Alois Hiedler. Verbazend is misschien, dat hij nadien zich geen Hiedler, maar Hitler noemt, kennelijk schreef men ook hier op wat men hoorde, en keek men niet zo nauw.

Omdat zijn moeder geen inkomen had, groeide Alois op bij zijn oom Johann Nepomuk Hiedler, die een welvarende landbouwer was, hij verblijft daar tot ca. 1850.

Daarna vertrekt hij naar Wenen om daar het schoenmakersvak te leren, en bezat op de leeftijd van 17 jaar zijn vakdiploma. Na zijn militairedienst begint hij een loopbaan bij de Douane, en vertrekt op gegeven moment naar Braunau am Inn als controleur.

alvorens Alois en Klara in het huwelijk kunnen treden, moet er eerst een kerkelijke dispensatie worden aangevraagd, omdat zij neef en nicht zijn en in de tweede graad verwant. Dat heeft nogal wat voeten in aarde, want het bisschoppelijk secretariaat verklaart niet gemachtigd te zijn om deze dispensatie te verlenen, en stuurt het verzoek door naar Rome, waar het door een pauselijk paraaf ingewilligd is geworden. Dit document isnog steeds aanwezig in het archief van het bisdom Lienz

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. GUSTAV HITLER, geb./ged. Braunau aan Inn zondag 17/maandag 18?mei?1885, overl. Braunau aan Inn vrijdag 09?december?1887 (2 jaar oud) aan de gevolgen van Difterie, begr. Braunau aan Inn zondag 11?december?1887.
 2. IDA HITLER, geb. Braunau aan Inn donderdag 23?september?1886, overl./begr. Braunau aan Inn zondag 22/maandag 23?januari?1888.
 3. OTTO HITLER, geb. Braunau Am Inn dinsdag 17?mei?1892, overl. Braunau Am Inn zondag 26?juni?1892 aan de gevolgen van Difterie.
 4. EDMUND HITLER, geb. Passau, Beieren, Dld zaterdag 24?maart?1894, overl. leonding Linz, A vrijdag 29?juni?1900 (6 jaar oud) t.g.v. de mazelen, begr. leonding Linz, A zondag 01?juli?1900.
 5. PAULA HITLER ook genaamd Paula Hiedler, en later Paula Wolf of Wolff genaamd, geb. Hafeld dinsdag 21?januari?1896, administratief medewerkster, overl. Schonau, Beieren, Dld woensdag 01?juni?1960 (64 jaar oud), begr. Berchtesgaden, Beieren, Dld bergkerkhof Schönau.

omdat Adolf Hitler niet veel ophad met zijn familie, werd zijn zus Paula gedwongen, om een andere achternaam aan te nemen. In 2005 duiken in Russische archieven documenten op, waaruit zou blijken dat Paula Hitler korte tijd verloofd is geweest met de Nazi-arts Erwin Jekelius, die leider was van een Euthanasie programma in Oostenrijk, en mede daardoor verantwoordelijk gehouden mag worden voor de dood van ca. 4.000 gehandicapte mede mensen, waar mogelijk ook een achternicht van Hitler, Aloisa Veit zich onder zou bevinden. Adolf Hitler had zijn zus verboden om met hem in het huwelijk te treden, om ook binnen zijn eigen kleine familie het overzicht en de kontrole te kunnen behouden, maar Paula Hitler zet haar wil door. Dat betekende dat Erwin Jekelius gearresteerd en korte tijd gevangen heeft gezeten, en na ondertekening van een document waarin hij beloofd de verloving te verbreken en dat het huwelijk geen doorgang zal vinden, is hij weer in vrijheid gesteld is. Wel heeft Adolf Hitler ervoor gezorgd, dat hij naar het Oostfront gestuurd is, waar hij in Russisch krijgsgevangenschap is geraakt. PaulaHitler liet zich dat allemaal gewillig aanleunen, en is nimmer gehuwd geweest. Na de oorlog is zij door de Amerikanen opgepakt en verhoord, maar buiten een grote grenzeloze naïviteit en zusterliefde voor haar overleden broer, kon haar niets ten laste worden gelegd, zij verliet in1952 Wenen, en overleed in een kleine woning in de omgeving van Berchtesgaden in 1960.

 

VIIe.          THERESIA PÖLZL, geb. Spital, A zaterdag 05?september?1868, overl. Spital, A maandag 15?augustus?1938 (69 jaar oud), dr. van JOHANN BAPTIST PÖLZL, landbouwer,  en van JOHANNA HÜTTLER, tr. Spital, A dinsdag 19?juni?1894 op 25-jarige leeftijd ANTON SCHMIDT (27 jaar oud), geb. Spital, A donderdag 30?mei?1867, overl. Spital, A donderdag 01?augustus?1935 (68 jaar oud), zn. van ANTON SCHMIDT en van JOHANNA HERZOG.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JOHANN SCHMIDT, geb. Spital, A zaterdag 21?juli?1894, overl. Wenen, A zondag 08?juli?1945, volgt VIIIc.
 2. MARIA SCHMIDT, geb. Spital, A woensdag 12?juli?1899, overl. Werchne Ural, SU donderdag 06?augustus?1953, volgt VIIId.
 3. EDUARD SCHMIDT, geb. Spital, A woensdag 06?maart?1901, overl. Werchne Ural, SU woensdag 05?september?1951 (50 jaar oud).
 4. ANTON SCHMIDT, geb. Spital, A maandag 16?maart?1908, overl. Spital, A vrijdag 08?april?1983, volgt VIIIe.

 

VIIIa.         WILLIAM PATRICK STUART-HOUSTON, geb. Liverpool zondag 12?maart?1911, boekhouder Londen, werkzaam in een Opel garage in Duitsland, eigenaar van een laboratorium voor bloedonderzoek, in Amerika, overl. East Patchogue november?1987 (76 jaar oud), begr. New York, USA in de directe omgeving van die stad, zonder dat zijn naam vermeld staat op zijn grafsteen, enkel een pseudoniem, zn. van ALOIS HITLER, cafe restaurant houder in Berlijn (1934),  en van BRIDGET ELISABETH DOWLING, tr. 1947 op 35-jarige leeftijd PHYLLIS N.N, geb.of.afkomst. Duitsland 1925.

Vertrekt met zijn moeder in 1939 naar Amerika, op verzoek van de krantenmagnaat William Randolpf Hearst, om in Amerika anti Nationaal Socialistische lezingen te houden, als neef van de Führer Adolf Hitler. Het bevalt hun daar zo goed, dat zij besluiten zich er blijvend te vestigen, en hij probeert dienst te nemen bij het Amerikaanse leger,maar wordt in 1e instantie afgewezen.

In 1944 lukt het hem toch nog om dienst te nemen, waarbij zich een komisch voorval afspeelt. De ambtenaar die hem te woord staat, en zijn inschrijving verzorgt, verwelkomt hem met de woorden: : “Zeer verheugd u te zien heer Hitler, mijn naam is Hess”, zijn naam was dan weliswaar geen Rudolf, maar Gale K. Hess. Willem Patrick verlaat het leger in 1947,heeft de Amerikaanse nationaliteit aangenomen, en heeft zich ook een andere naam laten aanmeten en registreren, en wel de naamStuart-Houston.

Wel een opmerkelijke naam voor een Nazitegenstander, als men bedenkt dat de schoonzoon van Richard Wagner, een Brits-Duitse antisemiet was, en als bedenker van de Nationaal Socialistische Rassen ideologie bekend stond, Houston Stewart Chamberlain heet.

William Patrick Hitler, heeft zijn naam laten wijzigen in Stuart-Housten, evenals zijn kinderen, zodat er geen personen meer leven met de achternaam Hitler. Alle 4 de broers hebben ook bewust gekozen om geen nazaten te verwekken, zodat niet alleen de naam uitgestorven raakt bij hun overlijden maar er ook geen verdere rechtstreekse nazaten meer zijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. ALEXANDER ADOLF STUART-HOUSTON, geb. East Patchogue Long Island 1949, sociaal werker bij een veteranen ziekenhuis.
 2. LOUIS STUART-HOUSTON, geb. East Patchogue Long Island 1951, tuinder samen met zijn broer Brian.
 3. HOWARD STUART-HOUSTON, geb. East Patchogue Long Island 1957, belastinginspecteur, overl. september?1989 (32 jaar oud) bij een auto ongeluk, tr. ca. 1986 op 29-jarige leeftijd N.N.
 4. BRIAN STUART-HOUSTON, geb. East Patchogue Long Island 1965, tuinder samen met zijn broer Louis.

 

VIIIb.         LEO RAUBAL, geb. ca. 1909, zn. van LEO RAUBAL, belastingambtenaar,  en van ANGELA HITLER, tr./relatie N.N.

Hij heeft als soldaat in de 2e wereldoorlog gediend, is in Russisch krijgsgevangenschap geraakt, en keert pas in 1955 naar Duitsland terug.

De Nazi’s hebben hem als ruilobject willen gebruiken voor Stalin’s zoon Jascha, die in Duits gevangenschap verkeerde, maar Stalin wees dat resoluut van de hand met de woorden “Oorlog is oorlog”, en legt het naast zich neer.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. PETER RAUBAL, ingenieur.

 

VIIIc.         JOHANN SCHMIDT, geb. Spital, A zaterdag 21?juli?1894, overl. Wenen, A zondag 08?juli?1945 (50 jaar oud) onverwachts overleden in Wenen in Russische krijgsgevangenschap. Alhoewel niet bewezen, mogelijk door mishandeling en ontbering, de omstandigheden in de Russische krijgsgevangenkampen waren erbarmelijk. Op 28 oktober 1997 werd hij door de Russische autoriteiten gerehabiliteerd, en verklaarden zij dat hij ten onrechte was gearresteerd na de oorlog in 1945, evanals de andere leden van de familie Schmidt., zn. van ANTON SCHMIDT en van THERESIA PÖLZL, tr. Spital, A dinsdag 03?juni?1924 op 29-jarige leeftijd ALOISA SCHMIDT (19 jaar oud), geb. Spital, A donderdag 04?mei?1905, overl. Gmund, A maandag 21?juli?1997 (92 jaar oud), dr. van FERDINAND SCHMIDT en van MARIA KRENN.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JOHANN SCHMIDT, geb. Mistelbach, A zaterdag 01?augustus?1925, overl. Gmund, A zondag 12?oktober?2003 (78 jaar oud).

hij was het enige lid van de familie Schmidt, die na 10 jaar levend uit Russische krijgsgevangenschap is teruggekeerd. Andere leden die gevangen genomen zijn, zijn allen omgekomen en vele jaren later gerehabiliteerd, en waarbij uitdrukkelijk werd verklaart dat zij ten onrechte waren gearresteerd. Johann was de enige die het overleefde, maar werd niet gerehabiliteerd, omdat hij lid was, en actief had deelgenomen aan acties van de SS divisie Nordland tegen de partisanen in Joegoslavie, en geweldadigheden tegen de plaatselijke bevolking van Leningrad

 1. KARL SCHMIDT, geb. Mistelbach, A donderdag 15?december?1927, overl. Mistelbach, A donderdag 22?maart?1928.
 2. ALOIS SCHMIDT, geb. Mistelbach, A zaterdag 22?maart?1930, overl. Mistelbach, A maandag 28?juli?1930.
 3. MARIA SCHMIDT, geb. Mistelbach, A maandag 15?augustus?1932, overl. Mistelbach, A donderdag 25?augustus?1932.
 4. ADOLF SCHMIDT, geb. Mistelbach, A donderdag 08?maart?1934, overl. Gmund, A dinsdag 03?januari?1989 (54 jaar oud).
 5. SCHMIDT, levenls. geb. vrijdag 22?februari?1935.
 6. PAULA SCHMIDT, geb. Mistelbach, A dinsdag 15?maart?1938, overl. Mistelbach, A vrijdag 06?mei?1938.
 7. HEDWIG SCHMIDT, geb. Mistelbach, A woensdag 02?augustus?1939.

 

VIIId.         MARIA SCHMIDT, geb. Spital, A woensdag 12?juli?1899, overl. Werchne Ural, SU donderdag 06?augustus?1953 (54 jaar oud), dr. van ANTON SCHMIDT en van THERESIA PÖLZL, tr. Spital, A dinsdag 24?juli?1928 op 29-jarige leeftijd IGNAZ KOPPENSTEINER (27 jaar oud), geb. Langfeld, A zaterdag 15?juni?1901, overl. Rusland dinsdag 05?juli?1949 (48 jaar oud), zn. van IGNAZ KOPPENSTEINER en van ANNA KOPPENSTEINER.

het echtpaar zijn beiden gearresteerd na de oorlog, en hun werden verschillende zaken ten laste gelegd, o.a. dat zij familie waren van Adolf Hitler, en dat zij giften van hem en zijn zus Paula hadden aangenomen. Het zwaarste vergrijp was echter dat zij jarenlang Russische krijgsgevangenen op hun boerderij in Langfeld te werk hadden gesteld. Maria Schmidt werd daarvoor veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf op 22 maart 1950 en overgebracht naar de beruchte Werchne Ural gevangenis en stierf daar op 6 augustus 1953 onder erbarmelijke omstandigheden. Ignaz Koppensteiner ging vrijwillig met zijn vrouw mee, om haar niet in de steek te laten. Ook hem werden vele zaken ten laste gelegd, maar evenals bij zijn vrouw was het tewerkstellen van Russische krijgsgevangen het zwaarste vergrijp, ook hij werd veroordeeld en overleed in de Lefortgevangenis op 5 juli 1949. Beiden werde zij door de Russische autoriteiten gerehabiliteerd op respectievelijk 14 en 17 mei 1997, en uitdrukkelijk werd verklaart dat zij ten onrechte waren gearresteerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. MARIA KOPPENSTEINER, geb. Langfeld, A zondag 19?mei?1929.
 2. LEOPOLDINE KOPPENSTEINER, geb. Langfeld, A zaterdag 08?november?1930.
 3. KOPPENSTEINER, levenls. geb. Langfeld, A vrijdag 29?juli?1932.
 4. KOPPENSTEINER, levenls. geb. Langfeld, A vrijdag 29?juli?1932.
 5. KOPPENSTEINER, levenls. geb. Langfeld, A zondag 09?juli?1933.
 6. FRANZ KOPPENSTEINER, geb. Langfeld, A woensdag 10?oktober?1934, overl. Reinprechts, A vrijdag 29?april?1955 (20 jaar oud).
 7. ADOLF KOPPENSTEINER, geb. Langfeld, A zondag 17?maart?1940.

 

VIIIe.         ANTON SCHMIDT, geb. Spital, A maandag 16?maart?1908, overl. Spital, A vrijdag 08?april?1983 (75 jaar oud), zn. van ANTON SCHMIDT en van THERESIA PÖLZL, tr. leonding Linz, A maandag 16?mei?1938 op 30-jarige leeftijd MARIA KRENN (25 jaar oud), geb. Spital, A woensdag 30?oktober?1912, overl. Spital, A dinsdag 23?maart?1993 (80 jaar oud), dr. van HEINRICH KRENN en van LEOPOLDINE FREUND.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. SCHMIDT, levenls. geb. Spital, A zaterdag 29?juli?1939.
 2. PAULA SCHMIDT, geb. Spital, A donderdag 05?juni?1941.
 3. WALTER SCHMIDT, geb. Spital, A dinsdag 07?december?1943.

Colofoon: internetsites

Encyclopedie: Wikepedia, Standaard, Winkler Prins.

Drittes Reich, uitgeverij Atlas Verlag Lausanne

Deutsche Geschichte, Uitgeverij Atlas Verlag Lausanne

Deutsche Geschichte, Manfred Mai

Geschiedenis van de 2e wereldoorlog uitgeverij Spectrum

Het 40-45 boek uitgeverij Waanders

Hitlers Blitzkrieg, Adrian Gilbert

Dit overzicht is gemaakt in april 2007:

Anton G.M. Heijmerikx

e-mail:anton@heijmerikx.nl

Alle rechten van deze genealogische gegevens zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de samensteller.

Overname en of publicatie van deze gegevens enkel met toestemming en bronvermelding.

9 gedachten over “Genealogie Hitler

 1. Hoe kan Johann Georg Hiedler in 1876 nog eens in 1876 bij een notaris in Weitra laten vastleggen, dat hij de vader is van Alois, als diezelfde Johann Georg Hiedler overleden is in 1857 ???
  Voor de rest valt de tekst zeer te appreciëren.

  Like

 2. Wie de volledige Hitlerstamboom wil met heel veel achtergrondinformatie over de naamsverandering van Alois Hitler en de familie van Adolf Hitler kan beter het boek raadplegen “De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907 en zijn familie en voorouders” dat onlangs door Aspekt is uitgegeven.

  Like

 3. Prachtig werk, maar een paar foutjes :
  1/ Klara Pölzl overleed in 1907 in Linz, maar niet in de “buurtschap Leonding”, wel in Linz-Urfahr
  2/ “Lienz”, waar “Linz” moet staan

  Like

 4. Alois Hitler is niet overleden in Linz, maar in het Gasthaus Wiesinger in Leonding op 3 januari 1903. Het gebouw van het voormalige Gasthaus Wiesinger staat er nog en is nu : Pizzeria Bardolino Michaelsbergstrasse 1 in Leonding.

  Like

 5. aan Louis van Apeldoorn: Ondanks zeer veel onderzoek door hobbyisten, geschiedkundigen, aanhangers en tegenstanders van Hitler zijn er nog altijd veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden die waarschijnlijk nooit zullen worden opgelost.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: