Politieke moorden in Nederland

Maandag 6 mei 2002, 18.06 uur, de wereld stond in Nederland even stil.

Ongeloof, verontwaardiging, kwaadheid en voor velen intens verdriet, Pim Fortuyn politiek lijsttrekker neergeschoten en kort daarna bezweken aan zijn verwondingen.

Dit kan niet, dit mag niet, dit had niet mogen gebeuren, maar toch gebeurde het.

Een zieke geest heeft dit op zijn geweten, en de gevolgen zijn niet te overzien met de verkiezingen voor de deur van 15 mei 2002 waarbij de opiniepeilingen zijn partij, de partij Lijst Pim Fortuyn een gigantische winst voorspelde, zelfs werd gesproken van de grootste partij en dat de lijsttrekker zelfs premier zou kunnen worden na de verkiezingen, en waarbij gevestigde partijen grote verliezen zouden lijden.

Maar de lijsttrekker is niet meer, en zijn politieke vrienden moeten proberen af te maken wat hij in gang heeft gebracht en dat zal gezien de verwachtingen die geschapen zijn voor den drommel niet meevallen, en misschien wel onmogelijk zijn.

Ook zal niemand ooit weten, of hij zelf in staat was geweest om die veranderingen die hem voor ogen stonden, te verwezenlijken waren. Duidelijk is in elk geval wel dat door zijn optreden vele mensen politiek bewust zijn geworden, en na denken over de toekomst van Nederland en zijn inwoners autochtone of allochtone.

Dat laat onverlet, dat deze daad onvergeeflijk is, en dat de dader gestraft zal moeten worden.

Ook duidelijk is, dat anderen gevaar lopen, en dat in een democratisch land als het onze, personen toch niet mogen en kunnen zeggen wat zij willen, en dat ook na de dood van Pim Fortuyn, anderen gevaar lopen om wat zij gezegd of vermeend te hebben gezegd in een politiek debat waarbij mensen scherp reageren en anderen verwijten maken omdat die het anders zien dan henzelf, ook Pim Fortuyn liet zich niet onbetuigd in die debatten, en menigeen heeft zich ook kunnen storen aan zijn opmerkingen.

En nu vermoord, een politieke moord en nog wel in Nederland.

In andere landen gebeurde dat wel meer, maar dat was ver weg.

Alhoewel wat is ver weg tegenwoordig, Amerika Dallas 1963 Kennedy, Zweden Olaf Palme, Duitsland politieke moorden door de RAF, Serajewo 1914 de moord op de Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk neef van de Oostenrijkse keizer en kroonpretendent van Oostenrijk met de 1e wereldoorlog tot gevolg, Zwitserland Geneve 1898 de moord op keizerin Elisabeth (Sissie), politieke moorden in Joegoslavië, Midden Oosten, Rusland enz.

Men moet ver teruggaan, op 10 juli 1584 Willem van Oranje door Balthasar Gerards een Franse huurling vermoord, of naar 20 augustus 1672, toen werden Johan en Cornelis de Witt door een opgehitste menigte en gepeupel werden gelyncht.

Cornelis de Witt (Dordrecht 1623- s’Gravenhage 1672) en Johan de Witt (Dordrecht 1625- s�?Gravenhage 1672) waren Nederlandse staatslieden.

Cornelis werd in 1648 schepen van Dordrecht en later burgemeester, was ook lid van de Staten van Holland en West-Friesland en lid van de Staten Generaal. In 1672 raakte hij betrokken tegen de strijd van zijn broer Johan tegen de prins van Oranje, Willem III, en werd gedwongen het Eeuwige Edict (verhindering van de terugkeer van Oranje tot het stadhouderschap) te herroepen.

Cornelis werd door een zekere Willem Tichelaer, een barbier-chirurgijn uit Piershil aangeklaagd omdat Cornelis hem zou hebben aangezet voor moord op prins Willem III en hij zou hiervoor 30.000 gulden ontvangen. Willem Tichelaer was een notoire boef, verdacht van verkrachting, en woonde samen met een vrouw van zeer twijfelachtig allooi, en kon zijn verdachtmakingen beslist niet waar maken. De rechters in het Hof van Holland besloten desalniettemin om Cornelis toch maar te arresteren, en zetten hem eind juli 1672 gevangen in de Gevangenpoort te s’Gravenhage.

Zijn broer Johan de Witt, was aanmerkelijk meer getalenteerd als zijn broer Cornelis, hij was aanvankelijk als advocaat verbonden aan het Hof van Holland, en werd in 1650 pensionaris van Dordrecht, en 1653 raadspensionaris van Holland en West-Friesland, en waarbij hij de Nederlandse vloot op een hoger peil bracht. Hij trachtte ook de invloed van de Oranjes te beperken, en de regenten in hun positie’s te versterken. Hij verkreeg daarbij de hulp van de machtige stad Amsterdam, omdat hij in het huwelijk was getreden met de Amsterdamse burgemeestersdochter Wendela Bicker. Maar nadat door allerlei gebeurtenissen en de roep om een sterke man door het volk waarbij de roep op Oranje in de persoon van Willem III een feit geworden was, vroeg en verkreeg Johan de Witt ontslag als raadspensionaris, een functie die te vergelijken is met de premier heden ten dage.

Het rampjaar 1672 was het jaar waarin de republiek werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisschop van Munster Bernardus van Galen alias Bommen Berend.

Zoveel ellende en het feit dat de functie van raadspensionaris tanende was en een lastercampagne die de Oranjegezinden tegen hem was begonnen , konden niet verhinderen dat Willem III weer in genade werd aangenomen, en benoemd werd als Stadhouder alsmede opperbevelhebber van leger en vloot.

Johan de Witt werd zelfs gewond door een moordaanslag, die overigens mislukte.

Op 20 augustus 1672 in de ochtend, werd Cornelis de Witt ondanks urenlange folteringen waarin hij overigens weigerde te bekennen, toch veroordeeld tot uitzetting uit al zijn ambten en verbannen uit Holland.

Zijn broer Johan de Witt werd diezelfde ochtend naar de gevangenpoort geroepen, om zijn broer af te halen. Waarschijnlijk is die oproep een smoes en door tegenstanders uitgelokt.

Tegenstanders vonden de straf te laag, en er werd gestookt onder de bevolking waarbij het ongemeen begon te gisten onder de Haagse bevolking. Onder aanvoering van Hendrik Verhoeff, zilversmid en schutter, drong het gepeupel de Gevangenpoort binnen, sleepten de gebroeders de Witt naar buiten en sloegen beiden ter plekke dood. De deerlijk verminkte lichamen werden op het “Groene Zootje�?, een plaats waar normaal geëxecuteerden gehangen werden, alsnog opgehangen en tentoongesteld ter afschrikking en tot voorbeeld. Wie er precies achter deze gruwelijke moord op Johan en Cornelis de Witt zaten, is nimmer opgehelderd en zal altijd in nevelen verhuld blijven, evenals wie Johan de Witt naar de gevangenpoort heeft gelokt, alhoewel er aanwijzingen zijn richting het stadhouderlijk hof, maar onduidelijk is of Willem III daar zelf de hand in heeft gehad of dat het uit kringen kwam rondom de prins. Dat laatste is niet onaannemelijk, in die tijd deed men veel om in een goed blaadje te komen, en was het beslist niet ongewoon.

Vrienden en geestverwanten van de gebroeders de Witt, hielden zich wijselijk gedeisd.

De enige die openlijk deze moord durfde te veroordelen was de Haagse filosoof Baruch de Spinoza, een jood van Portugese origine die in zijn eentje de straat op wilde met een bord “Ultimi Barbarorum�? (opperste barbaren).

Zijn huisbaas wist hem slechts met moeite tegen te houden.

En nu zijn wij 5 jaar verder, is Theo van Gogh vermoord op 2 november 2004, een man die zei wat hij dacht, of men het met hem eens was op de wijze waarop, laat ik in het midden, maar door zijn uitspraken is hij vermoord.

Is Hirsi Ali als kamerlid van de VVD (Voor Vrijheid en Democratie) op 15 mei 2006 afgetreden en gaat per 1 september 2006006 vertrokken naar Amerika om daar te werken bij het American Enterprise Institute for Public Policy Research, en krijgt constante beveiliging. Evenals Geert Wilders die als kamerlid en fractieleider van de PVV, (Partij voor de vrijheid) ook zegt wat hij denkt.

Is de partij van Pim Fortuyn opgeheven per 1 januari 2008, ondergegaan aan intern gekrakeel en de onderlinge strijd bij de verdeling van zijn politieke erfenis.

En komen er steeds meer regels om het leven eenvoudiger te maken, en rijzen de kosten de pan uit.

En moet men dan ergens op bezuinigen, dan haalt men dat bij de zwakkeren, gepensioneerden die het land na de oorlog hebben opgebouwd, bij de gehandicapten, mensen die dankzij de AWBZ in een beschermde woonomgeving wonen door hun geestelijke of lichamelijke handicap, en nog eens iets konden ondernemen, maar daarop zal gekort gaan worden, och zij zeggen over het algemeen toch niets, zijn op leeftijd, hebben geen of weinig familie meer die voor hun opkomt, en kunnen het zelf niet.

De mantelzorg, waarbij men een beroep doet op familie, alsof die al niet lang genoeg met de zorg voor hun familielid belast zijn.

Men kan dat geld denk ik beter besteden aan gratis inburgeren, of het generaal pardon, of de afvloeiingsregelingen voor toch al goed betaalde bestuurders, of die nu van bedrijven of uit de ambtelijke sector komen. Let wel, ik ben voor hulp aan echte vluchtelingen, maar om nu economische vluchtelingen voort te helpen, gaat mij althans te ver.

Op alles wil men bezuinigen, behalve op uitzendingen in het kader van de VN en of de NAVO, daar wil ons kleine landje een hoofdrol spelen ten koste van alles. Dat wij daar ons deuntje meespelen is zeer terecht, wij hebben als klein land ook vaak een grote mond, maar moeten wij nu elke keer als de NAVO en of de VN een oproep doen, vooraan staan.

Wel zo gemakkelijk voor de landen om ons heen, kunnen zij weer afwachten.

En Nederland zou niet meer zo tolerant zijn, dat waag ik te betwijfelen.

Nederland is nog steeds erg tolerant, maar wij vragen wel aan alle mensen die hier komen, om zich in elk geval aan te passen aan onze cultuur en gewoonten, niet dat men de eigen cultuur en gewoonten moet inleveren, zeker niet, dat geeft ook een sausje aan de samenleving.

Maar men mag niet verwachten dat wij Nederlanders ons moeten aanpassen aan de als gasten binnenkomende nieuwe inwoners. Wereldwijd gezien, heeft Amsterdam zelfs het grootste aantal buitenlandse nationaliteiten binnen zijn grenzen wonen, maar liefst 177 nationaliteiten.

Van Nederlanders is bekend, dat zij proberen de taal te spreken waar zij enkele weken per jaar op vakantie gaan en te gast, mogen wij dan verwachten dat nieuwkomers die hier voor jaren te gast zijn, ook onze taal proberen te spreken, dan zullen wij ons best doen hun te verstaan.

Anton Heijmerikx, Lathen

Colofoon:

Standaard Encyclopedie

Diverse kranten mei 2002

Diverse internetsites

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: