Transporten van joden uit België, Frankrijk en Nederland.

Jodentransporten vanuit België naar de vernietigingskampen.

In totaal zijn er volgens Duitse archieven tussen 25.124 en 25.696 personen vanuit Mechelen naar de vernietigingskampen vervoerd.

Andere bronnen spreken van 28.518 Belgische joodse slachtoffers.

(Axis History Factbook: Jewish victims of the Holocaust)

Het 1e transport was op 4 augustus 1942 van Mechelen naar Auschwitz met 998 personen.

Het laatste transport was op 31 juli 1944 van Mechelen naar Auschwitz met 563 personen.

In 1942 waren er 15 transporten met in totaal tussen 16.621 en 16.867 personen.

In 1943 waren er 5 transporten, 4 naar Auschwitz met tussen 6.032 en 6.259 personen,

En 1 transport met 132 personen waarvan de vrouwen naar Ravensbruck werden gebracht en de mannen naar Buchenwald.

In 1944 waren er 7 transporten, 4 naar Auschwitz met in totaal 2.352 personen, 2 naar Bergen Belsen met totaal 43 personen, en 1 naar Vittel met ook 43 personen.

Jodentransporten vanuit Frankrijk naar de vernietiginskampen.

In totaal zijn er volgens Duitse archieven tussen 71.564 en 72.045 meestal vanuit Drancy naar hoofdzakelijk Auschwitz vervoerd.

Andere bronnen spreken van 76.134 Franse joodse slachtoffers

(Axis History Factbook: Jewish victims of the Holocaust)

Het 1e transport was op 27 maart 1942 vanuit Compiègne naar Auschwitz met 1112 gegijzelde joden.

In 1942 waren er in totaal 43 transporten, alle naar Auschwitz,

2 vanuit Compiègne met totaal 2.112 personen,

6 vanuit Pithiviers met tussen 6.079 en 6.094 personen,

2 vanuit Beaune la Rolande met 2.052 personen,

1 vanuit Angers met tussen 824 en 827 peresonen en dus

32 transporten vanuit Drancy met tussen 30.768 en 30.988 waarbij ca. 777 personen in Cosel uit de trein zijn gehaald.

In 1943 waren er 12 transporten van Drancy naar Auschwitz met in totaal tussen 12.999 en 13.014 personen.

1 transport vanuit Drancy naar Buchenwald met 51 personen,

2 transporten vanuit Drancy naar Majdanek met  tussen 2.000 en 2.004 personen,

2 transporten vanuit Drancy naar Sobibór met tussen 1.994 en 2.000 personen.

In 1944 waren er 12 transporten van Drancy naar Auschwitz met tussen

1 transport vanuit Drancy naar Kowno met 878 personen,

1 transport vanuit Lyon naar Auschwitz met tussen 312 en 430 personen.

Jodentransporten vanuit Nederland naar de vernietigingskampen.

In totaal zijn er volgens Duitse archieven tussen 101.450 en 101.458  personen, meestal vanuit Westerbork naar hoofdzakelijk Sobidor en Auschwitz vervoerd.

Andere bronnen spreken van 102.000 Nederlandse  joodse slachtoffers

(Axis History Factbook: Jewish victims of the Holocaust)

Ook staan vele verhuizingen te boek van Joden naar Duitsland, het moge duidelijk zijn dat ook die verhuizing niet bepaald vrijwillig was, zeker ook omdat van al die verhuisde personen nooit meer iets vernomen is. Het aantal van 102.000 is dan ook zeker aan de lage kant.

Nieuw onderzoek eind 2007 gaf aan, dat velen te boek stonden als zijnde geeimigreerd, maar uiteindelijk zijn omgekomen, het aantal is daarna bijgesteld naar 120.000 joodse slachtoffers vanuit Nederland.

Het 1e transport was op 15 juli 1942 vanuit Westerbork naar Auschwitz met 1.135 personen.

In 1942 waren er 41 transporten vanuit Westerbork naar Auschwitz met 36.547 personen.

In 1943 waren er 39 transporten, waarvan 35 vanuit Westerbork met

15 transporten van Westerbork naar Auswitz met 13.934 personen

19  transporten van Westerbork naar Sobibor met 34.935 personen

1 transport van Westerbork naar Theresienstadt met 305 personen

1 transport van Apeldoorn rechtstreeks naar Auschwitz met 921 personen

1 transport van Vught naar Auschwitz met 1149 personen

2 transporten van Amsterdam naar Theresienstadt met 297 personen

In 1944 waren er 22 transporten waarvan 20 vanuit Westerbork met

8 transporten van Westerbork naar Auschwitz met 5.502 personen.

8 transporten van Westerbork naar bergen Belsen met 3.724 personen

4 transporten van Westerbork naar Theresienstadt met tussen 4.262 en 4.270 personen

1 transport van Vught naar Auschwitz met 496 personen

1 transport met 283 uit Nederland afkomstige joodse slachtoffers van Bergen Belsen naar Theresienstadt, welke tijdelijk waren ondergebracht in Bergen Belsen met het transport van 14 september 1943 naar Theresienstadt, welk kamp toen overvol was.

Duitse archieven spreken van 6 transporten van andere plaatsen dan Westerbork, en 96 transporten vanuit Westerbork, het Herinneringscentrum Westerbork spreekt over 93 treinen richting het oosten.

Het verschil zit hem mogelijk, dat het vertrek vanaf Hooghalen, voordat de halte Westerbork gereed was zijn meegeteld.

Feit blijft dat alle passagiers uit Westerbork kwamen.

Ook spreekt het Herinneringscentrum Westerbork over 103.414 joden die zijn weggevoerd.

Naar Auschwitz 60.330, naar Sobidor 34.313, Theresienstadt 4.879, Bergen Belsen 3.751 en naar Buchenwald en Ravensbruck 150 personen.

Van al die weggevoerden zijn er maar ca. 5.728 teruggekeerd.

Dat cijfers elkaar tegenspreken is niet erg verwonderlijk natuurlijk, bij zulke grote aantallen kan men gemakkelijk zich vertellen, alhoewel de overlevering ons verteld, dat het eindeloos tellen en het telkens weer opnieuw tellen, steeds weer terugkwam, omdat aantallen moesten kloppen in de ogen van de Duitsers. Ook zullen niet joden, zoals verzetsstrijders en zigeuners die via Westerbork zijn afgevoerd kunnen zijn meegeteld, het ging de Duitsers meer om het exacte aantal dat men had opgekregen welke op transport gesteld moest worden.

De keren, dat het exacte aantal van 1000 passagiers gehaald werd, in zowel Frankrijk, België en ook Nederland, is ongekend. Sta je daar bij stil, dan lopen de rillingen je over de rug.

De eerste bewoners van Westerbork, waren 22 opvarenden van een vluchtelingenschip de St. Louis, welke schip met 907 hoofdzakelijk joodse vluchtelingen, waarvan de helft was vrijgekocht uit concentratiekampen, op weg naar Cuba, maar daar de toegang tot het land werd geweigerd, evanals in Amerika en enkele andere Latijns-Amerikaanse landen. Het zwierf toen 6 weken rond, zonder dat het ergens terecht kon, ook omdat ca 200 passagiers hadden gedreigd met zelfmoord als het terug zou varen naar Hamburg waar het vertrokken was. (zie elders op de homepage het artikel over de St.Louis)

Uiteindelijk kwam het 17 juni 1939 in de haven van Antwerpen aan, en landen als Frankrijk 224, Engeland 288 en België 214  hebben zich uiteindelijk ontfermd over de opvarenden waaronder veel kinderen. Nederland nam 181 vluchtelingen op, maar alleen diegenen die op korte termijn tot Amerika zouden worden toegelaten, zij zaten al geruime tijd in de papiermolen. Invaliden en zieken werden zo wie zo al niet in Nederland toegelaten. Dat tot grote frustatie van Truus Wijsmuller-Meijer, die al jaren bezig was geweest met succes om Duitse en Oostenrijkse Joodse kinderen vrij te kopen en naar Engeland over te brengen. Een handelswijze, waar de toenmalige Nederlandse regering erg tegen was blijkt uit een perscommuniqué een week na de Kristalnacht op 16 november 1838. Afgekeurd moet worden het gedrag der Nederlanders, die per auto of per trein Joodse kinderen naar Nederland pogen over te brengen. Een dergelijke ongeordende aanvoer van vluchtelingen kan uiteraard niet worden geduld. Alleen een geordende toevoer is toelaatbaar en dan nog in beperkte mate.

Terwijl aan de grote organisatorische kwaliteiten van Truus Wijsmuller-Meijer niet getwijfeld hoefde te worden, dankzij haar inzet, durf en kwaliteit zijn honderden joodse kinderen veilig in Engeland aangekomen. (zie elders op de homepage: Joodse kinderen voor de 2e wereldoorlog, en Züge in das Leben) De 181 vluchtelingen van de St. Louis zijn zes weken in quarantaine gehouden op Heyplaat, en zijn 22 van hen nadien ondergebracht in Westerbork.

Het transport van Apeldoorn naar Auschwitz bestond uit ca. 870 geesteszieke joodse bewoners uit het zogenaamde Apeldoornse Bosch, en 50 verzorgende begeleiders. Het was  een inrichting even buiten Apeldoorn gevestigd, en bestond uit een groot complex met veel paviljoens omringd door tuinen, waar plek was voor ca. 1.100 zieken, hoofdzakelijk verstandelijk gehandicapten, die door tussen 400-500 personen werden verpleegd en verzorgd.

In de middag van 20 januari 1943 melden zich ca. 100 mannen van de ordedienst uit Westerbork, warbij ook Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork aanwezig was.

Hij was enkel stomverbaasd, dat Aus der Funten niet aanwezig was, hij was het die als hoofd van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, (Centraal bureau voor Joodse emigratie) verantwoordelijk was voor de deportatie van de bewoners en het personeel van het Apeldoornse Bosch. Maar gelukkig voor een, zij het klein deel van de bewoners en personeelsleden, hadden zij zich vergist en waren 1 dag te vroeg in Apeldoorn aangekomen, en moesten toen noodgedwongen overnachten op het terrein en wachten tot de volgende dag.

Mede daardoor konden enkelen ontvluchten. De volgende dag werden 870 personen en 50 personeelsleden die voor begeleiding moesten zorgen in vrachtwagens naar het station gebracht, en trechtstreeks naar Auschwitz overgebracht, waar zij daar aangelomen ook rechtstreeks naar de gaskamers werden overgebracht om vermoord te worden.

De overgebleven personeelsleden, waaronder er waren die hadden kunnen onderduiken, maar zich verbonden en verantwoordelijk voelden voor hun patienten, werden overgebracht naar westerbork en van daaruit naar de vernietigingskampen, slechts 14 hunner overleefden de verschrikkingen, en keerden uiteindelijk terug.

Ook het transport van 8 juni 1943 met 3017 personen naar Sobidor, waar het op 11 juni aankwam dient nadere omschrijving. In twee transporten worden 1296 kinderen uit Vught opgehaald. Veel moeders gaan met hen mee.

Op 6 juni worden alle kinderen tot 4 jaar op transport gezet naar Westerbork.

De volgende dag de kinderen van 4 tot 16 jaar. Kinderen van 16 jaar en ouder, daarvan gaan de jongens naar het mannengedeelte, en de meisjes naar het vrouwendeel van kamp Vught, zij worden tot de volwassenen gerekent ondanks hun jeugdige leeftijd.

Van de 1296 kinderen uit Vugt die met het Kindertransport meegaan, sterven er 1269 in Sobibor of een ander kamp.

Slechts een enkeling van de kinderen overleven de oorlog. Van de rest weten we het niet.

Er blijven na het Kindertransport nog 150 kinderen in Vught. Het Kindertransport, in totaal 3014 kinderen en ouders, gaat van Westerbork naar Sobibor. Bijna 200 kinderen uit Vught blijven nog in Westerbork. In hun plaats worden anderen weggevoerd, onder wie kinderen uit het zogenaamde weeshuis van Westerbork. 50 ernstig zieke kinderen uit Vught komen in het ziekenhuis van Westerbork. Van hen sterven er 13 binnen een maand.

De meeste andere kinderen gaan later alsnog op transport.

Aantallen spreken elkaar tegen, spreken Duitse Archieven over  3.017 kinderen, en een uitgave over en van Westerbork over 3.014 kinderen, en spreekt men in het boek De trein over 3.917 personen. Mogelijk zijn in dat laatste geval de begeleiders ouders of een van hun meegeteld.

Het Axis History Factbook, (Jewish victims of the Holocaust) heft onderzoek gedaan, en erover gepubliceerd, en komt tot de volgende cijfers van joodse slachtoffers, welke zijn omgekomen in de kampen, of ter plekke zijn vermoord.

Albanie                                    591                         slachtoffers

Oostenrijk                        65.459

Belgie                                 28.518

Bulgarije                           11.393

Tjechoslowakije         143.000

Denemarken                         116

Frankrijk                         76.134

Duitsland                      160.000-165.000

Griekenland                              59-185

Hongarije                      550.000 inc. joden uit geanexceerde gebieden Roemenie en Slovakije

Italie                                      6.513

Luxemburg                          1.200

Nederland                      102.000

Noorwegen                             758

Polen                            2.700.000

Roemenie                        120.919

Rusland                       2.100.000

Joegoslavie                      60.000-65.000

Totaal                           6.185.786 – 6.195.786 slachtoffers

Het exacte cijfer, zal nooit bekend worden, en ook zal men altijd de cijfers blijven aanvechten, het ligt er ook aan in welk kamp men zich bevindt.

Maar dat het er ontzettend veel zijn is boven alle twijfel verheven, en het zijn er altijd teveel, veel te veel. Maar de cijfers kil naast elkaar staande van zowel Joodse als Duitse instanties, wijken niet bijzonder veel van elkaar af.

We mogen daarbij ook niet vergeten de zigeunerslachtoffers, en de slachtoffers onder homosexuelen, evenals de verzetsmensen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van Europa. En ook de militairen, waarvan de meesten geen oorlog wilden, maar gedwongen werden om bevelen op te volgen van hun meerderen, en als er dan waren die een duidelijke keuze maakten en tegen Hitler waren, wachte hun uiteidelijk ook maar lot, de dood voor een vuurpeleton of gevangen in een werk of concentratiekamp. Duizenden hebben die keus gemaakt al in de jaren dertig, en velen hebben hun verhaal nooit kunnen vertellen, zij hebben zelfs het begin van de oorlog vaak niet meegemaakt. En mochten zij het begin toch meegemaakt hebben, was de oorlog aan het oostfront hun lot, en was eventueel overleven aldaar een wonder. (Zie onder oorlogsperiode: Emsland, 15 vrijwel onbekende oorlogdkampen)

En dan kan men lezen, in een artikel van 25 februari 2010 in het Historisch Nieuwsblad van de hand van Evert Jan van Roekel, dat ook Nederlanders die vrijwillig hebben meegevochten aan Duitse zijde in de SS divisie Wiking, waar Scandinavische en Nederlandse vrijwilligers zij aan zij samen vochten. Deze Nederlanders hadden een keus, die vele anderen niet hadden, zoals vele Duitse soldaten die gedwongen werden om te vechten, anders wachte hun de kogel. Dat diezelfde Nederlanders ook hebben meegedaan aan het vermoorden en uitroeien van onschuldigen, joden in dit geval, werd altijd ontkend, en was ook niet bekend..

Ca. 22.000 Nederlanders hebben dienst gedaan bij de SS, en daarvan kwamen er ca. 7.000 om het leven. (Andere bronnen spreken van 27.000 Nederladse vrijwillige SSers).

Onder hen dus ook, ondanks dat zij het altijd ontkend hebben, individuen die hebben meegedaan aan het stelsigmatig vermoorden van onschuldige joden. Het is aan onderzoeker Evert Jan van Roekel te danken, hij deed onderzoek in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), en vond zeer slecht te ontcijferen dagboeken van oud SSers met daarin de gruwelijkheden. Zo las hij dat een hunner schreef, dat Mariopol in de Oekraine hun in handen viel, met 13.000 levende joden, maar die er natuurlijk niet meer levend uit kwamen. De mooiste buit die hun in handen was gevallen, zo schrijft hij.

Anderen pochten met de woorden op schrift: “Het zal een ieder wel duidelijk zijn, dat wij SSers onbarmhartig tegen de Joden zijn opgetreden”.

Of het verhaal dat de opperrabijn van Tarnopol opgehangen werd aan de toren van de synagoge, en dat daarna de synagoge in brand werd gestoken.

Op 3 juli 1941 was Tarnopol in handen van de Duitsers gevallen, en kwamen de eerste dagen 5.000 mensen om het leven.

De joden in de stad, maar ook van buiten de stad werden opgepakt, werden de baarden van de  mannen half afgeschoren met een schaar, en bij anderen voor de helft afgebrand met benzine, de vrouwen verkracht en of gemarteld en soms doodgeschoten, en daarna afgeleverd bij de commandant.

Niemand overleefde het, zij werden langs de vijver gezet en met machinepistolen neergemaaid. Een hunner is de volgende dag naar de vijver wezen kijken, die was tjokvol schrijft hij, doden en half-doden, het was een bebrul en een enorme stank, hij moest een zakdoek voor zijn mond doen, want ik moest kotsen.

Colofoon.

De oorlog, Ad van Liempt

Drittes Reich, Atlas Verlag

http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/chronicles.html

Historisch Nieuwsblad van 25 februari 2010 artikel van Evert Jan van Roekel.

Anton Heijmerikx

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: