De Bataafsche Republiek 1795-1810.

De Bataafse omwenteling van 1795 is het begin van een nieuwe periode in het bestaan van ons land. Eeuwenoude staatsrechte­lijke structuren en machtsverhoudingen zullen vervangen wor­den, voor op dat moment totaal andere bestuurlijke inzichten, in een totaal nieuwe stijl. Het is Frankrijk, die de aanzet heeft gegeven tot deze tumultueuze gebeurtenissen. Had men in onsMeer lezen over “De Bataafsche Republiek 1795-1810.”

Het koninkrijk Holland 1806-1810

“Ik ben konijn van Olland, zo begon Lodewijk Napoleon zijn toespraak op zijn 1e openbare toespraak in Nederland. Hij had weliswaar Nederlandse les genomen van niemand minder dan de Haarlemse letterkundige Willem Bilderdijk, maar na deze verspreking, had het Nederlandse volk er weer een mopje bij, naast de nieuwe bijnaam van konijn, noemde men hemMeer lezen over “Het koninkrijk Holland 1806-1810”

Holocaustherdenking, of demonstratie Nederlandse Volks unie.

Vandaag 27 januari 2007, herdenking wij de holocaust, waarbij ca. 6 miljoen joden, zigeuners, homoseksuelen en anderen  zijn vermoord, nou ja herdenken, het is dat het journaal aandacht schenkt aan een optocht van extreem rechts, dan horen wij dat de holocaust wordt herdacht, hadden wij het anders ook geweten, ik betwijfel het. Vandaag 27 januariMeer lezen over “Holocaustherdenking, of demonstratie Nederlandse Volks unie.”

Een voor en achternaam, heel gewoon ?

Namen, voornamen, achternamen, bijnamen, scheldnamen, waar komen die allemaal vandaan, en hoe ontstaan ze, en wat is hun toekomst, en is de naam zoals wij die kennen heel gewoon, en blijft dat zo. Namen, alles heeft een naam, al in de oudheid werd alles een naam gegeven, ook de mensen. Namen werden gegeven om aanMeer lezen over “Een voor en achternaam, heel gewoon ?”

De wereld van St.Nicolaas

Sinterklaas is het kleurrijkste feest van ons land, met de langste traditie. Het is daarom jammer en verontrustend, dat de goedheilig man dreigt ingehaald te worden door de Kerstman, een 19 eeuwse parvenu, die gestimuleerd door banale commercie en een trend tot Amerikanisering, zich al vanaf half november begint te manifesteren op hinderlijke wijze, totMeer lezen over “De wereld van St.Nicolaas”

Hanze, het Hanzeverbond, en zijn leden

Hanze, een woord dat vooral bekend is als samenwerkingsverband tussen steden, steden die beurtelings een Hanzedag organiseren, waar dan elke zich vroeger Hanzestad noemende plaats of stad zich kan presenteren. Voor 1980 was het woord wel bekend, maar dan meer in de kring van geschiedeniskenners. Bij het 750 jarig bestaan van Zwolle als stad, werdMeer lezen over “Hanze, het Hanzeverbond, en zijn leden”

Amerikagangers, emigranten in de 19e eeuw.

In perioden van armoede, ontstaan er vaak onlusten door ontevredenheid, de geschiedenis laat dat keer op keer zien. Wanneer dan ook de overheid in zijn beleidsplannen geen rekening houdt met de grootste groep mensen, dan vraagt men om een herhaling van het verleden. Ook in de 19e eeuw ontstonden die onlusten, en dat had totMeer lezen over “Amerikagangers, emigranten in de 19e eeuw.”

Duitse Autowegen (bahnen)

Regelmatig over de Duitse Autobahn de A31 rijdend, worden wij ook regelmatig ingehaald door snelle auto’s. Enige verbazing wekt het soms wel, dat van die snelle racemonsters er vele Hollanders zijn. Ook weer niet zo verwonderlijk, want de A 31 loopt evenwijdig aan de Nederlandse grens van Groningen tot het Ruhrgebied, en moet je vanuitMeer lezen over “Duitse Autowegen (bahnen)”