Bekend, onbekend, plichtsgetrouw en kleurrijk Salland.

Het boek is uitverkocht Een nieuw boek zit er dus aan te komen, een boek waarin vele verhalen en artikelen staan van bekende en minder onbekende personen, maar ook bekende of minder bekende gebeurtenissen. Welke mensen grofweg geleefd en gewerkt hebben in het Sallandse gebied. Of gebeurtenissen die mensen uit datzelfde gebied hebben meegemaakt. VeelMeer lezen over “Bekend, onbekend, plichtsgetrouw en kleurrijk Salland.”

De Ommerschans als opvoedingsgesticht.

Op 1 april 1818, is op initiatief van Johannes van den Bosch, onder bescherming van Koning Willem I en diens zoon Prins Frederik, opgericht de ” Maatschappij van Weldadigheid”, met het doel paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen en wezen op te voeden tot “zedelijkheid en eer­lijk zelfbestaan”, door hen onder te brengen in landbouwkolo­nies op teMeer lezen over “De Ommerschans als opvoedingsgesticht.”